Livsmedelsverket tar över
kontrollen av småskaliga
Nu ska kontrollen av småskaliga charkuterier, fiskrökerier, och mejerie, bli mer likvärdig runt om i landet. Därför har regeringen i dagarna beslutat att låta Livsmedelsverket ta över ansvaret från kommunerna.
– Vi ser att efterfrågan av närproducerade mejeri- och charkuteriprodukter ökar, och småskaliga livsmedelsproducenter vågar satsa på sina företag. På Livsmedelsverket finns kompetensen att göra likvärdiga kontroller av den här typen av företag runt om i hela landet och därför väljer vi att samla kontrollen hos dem, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Förändringen innebär bland annat att den företagare som har både slakt och chark i sitt företag nu bara behöver få inspektion från en myndighet, istället för två.
”På Livsmedelsverket finns stor kompetens som kan garantera kvalitén på livsmedelskontrollerna i hela Sverige. Livsmedelsverkets kontrollanter kommer också kunna tillgodose behovet av specialiserade inspektörer hos småföretagare som hanterar till exempel mjölk, ost, korv och rökt fisk”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
”Livsmedelsverket har möjlighet att återlämna ansvaret för kontrollerna till kommuner som har den kompetens som krävs.”
Regeringens beslut kommer enligt uppgift att träda i kraft den första januari 2014. 
/FoodMonitor