Slow Food och FAO i samarbete
FAO och Slow Food inleder ett samarbete för att främja småskaligt lantbruk, biologisk mångfald, minskat matsvinn och förbättrat djurskydd. Samarbetsavtalet mellan organisationerna löper över tre år.
Enligt ett pressmeddelande kommer samarbetet framförallt att fokusera på gemensamma påverkanskampanjer, stärka redan existerande lokala, regionala och globala nätverk och öka medvetenheten kring internationella initiativ.
Arbetet ska också lyfta fram värdet av lokalt producerad mat, förbättra bevarandet och nyttjandet av den biologiska mångfalden, minska matsvinnet och förbättra djurskyddet.
Samarbetet grundar sig i Slow Foods syfte att främja lokala gastronomiska traditioner, FAO:s vision om en värld utan hunger samt den gemensamma strävan att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer, meddelar man.
/FoodMonitor