Jordgubbar sannolikt bakom
utbrott av Hepatit A
Sedan i oktober förra året har ett 40-tal personer i Norden insjuknat i Hepatit A. Idag meddelar Smittskyddsinstitutet att den sannolika smittkällan är köpta frysta jordgubbar. Allmänheten uppmanas att koka bären innan de konsumeras. Andra bär frias.
”Smittskyddsinstitutets studie visar att det är köpta frysta jordgubbar som är den sannolika smittkällan till utbrottet av hepatit A som pågått i flera nordiska länder sedan oktober 2012. Resultaten stämmer väl överens med en studie från Danmark och med en gemensam analys av Danmarks, Sveriges och Norges samlade data från utbrottet”, skriver Smittskyddsinstitutet i ett pressmeddelande.
”Rekommendationen från Livsmedelsverket att koka köpta frysta jordgubbar gäller fortfarande men andra typer av bär är inte längre misstänkta i det här utbrottet.”
Enligt Smittskyddsinstitutet har totalt 44 bekräftade fall rapporterats som kan kopplas till samma hepatit A-stam. 26 från Danmark, 10 från Sverige, 5 från Norge och 3 från Finland.
Men Smittskyddsinstitutet vet ännu inte från vilken producent de smittade bären kommer.
”Hepatit A har inte påträffats i de bär som har analyserats och därför går det inte att bestämma vilket land eller vilken producent de smittade bären kommit ifrån. Livsmedelsverken i de nordiska länderna kommer fortsätta spåra smittskällan och rekommendationen om kokning av köpta frysta jordgubbar finns kvar”, skriver myndigheten.
/FoodMonitor