Larm:
DNP har upptäckts i bantnings-produkten Pure Caffeine 200
Idag går både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket ut och varnar för substansen 2.4–dinitrofenol, också kallad DNP, som upptäckts i bantningsprodukten Pure Caffeine 200. Produkten säljs bland annat i utländska internetbutiker. DNP har orsakat allvarliga förgiftningar och dödsfall.
– Tidiga tecken på DNP-förgiftning är kraftig svettning, muskelvärk, hög puls, hög feber och andningssvårigheter. I sent skede tillkommer även lever- och njurpåverkan, kramper, medvetslöshet och hjärtrytmrubbningar, säger överläkare Mark Personne på Läkemedelsverket.
– Vi ser att webshopparna vänder sig till svenska konsumenter eftersom sidorna är svenskspråkiga. Det är därför troligt att det finns svenska konsumenter som köper och använder dessa produkter, säger utredare Marie Kerttu på Läkemedelsverket.
Enligt Läkemedelsverket finns det inget motgift mot DNP och patienter som har tagit DNP riskerar att dö trots avancerad intensivvårdsbehandling.
– Det här visar hur farligt det kan vara att köpa bantningsprodukter och andra okontrollerade produkter från oseriösa hemsidor, säger Marie Kerttu.
En produkt som visat sig innehålla DNP är Pure Caffeine 200. Enligt analyser som genomförts i Tyskland innehöll produkten ungefär 300 mg DNP. Men innehållet av DNP angavs inte på förpackningen.
– Människor tror att det bara är koffein i den här produkten och misstänker inte att den även innehåller DNP. Det kan få oanade konsekvenser, säger Marie Kerttu.
Redan den 17 maj gick det norska livsmedelsverket ut och varnade för DNP på samma sätt. Någon förklaring till varför svenska konsumenter fick vänta tills idag för att få informationen har varken Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket gett. 
/FoodMonitor
Läs det norska Livsmedelsverkets varning om DNP här! 

Myndigheterna ger följande råd till svenska konsumenter som använder en produkt som innehåller DNP eller misstänker att produkten man köpt kan innehålla DNP:
Använd inte produkten.
Om symtom uppkommit, kontakta sjukvården eller Giftinformationscentralen.
Anmäl misstänkta produkter till Läkemedelsverket. Det går bra att vara anonym.