Risföretag sålde förbjudet genmodifierat ris
Risimportören Scandinavian Rice Mill & Food AB i Åhus har sålt ris som innehåller det inom EU förbjudna genmodifierade riset BT63. Bolaget har av Kristianstads kommun tvingats återkalla 23 ton ris som nu ska brännas upp. Det rapporterar Kristianstadsbladet.
– De fick inte släppa ut det som livsmedel på marknaden. Och nu har bolaget valt att skicka riset till förbränning, säger Peter Osgyani, livsmedelsinspektör i Kristianstads kommun.
Scandinavian Rice Mill & Food AB köpte det genmodifierade riset från en leverantör i Pakistan. Sedan har man sålt det till Nordic Food Partners A/S i Köpenhamn som i sin tur skulle sälja riset vidare som foder.
– Det här var ursprungligen ett livsmedel som man sedan valde att sälja i avsikten att det skulle använda som foder, säger Kersti Andersson-Deharde.
Det var Nordic Food Partners A/S som med ett stickprov själva upptäckte att riset innehöll BT63.
Bolaget larmade då danska myndigheter som skickade ut ett europeiskt­ livsmedels- och foderlarm.
Både Kristianstads kommun och Jordbruksverket utreder nu det inträffade.
/FoodMonitor