RonnaugFBNy CSR-chef
på Coca-Cola
Hon kommer från Coca-Cola Enterprises i Norge där hon var miljöchef. Rønnaug Vinje ser det som en stor utmaning att nu leda bolagets hållbarhetsarbete i såväl Sverige som Norge. ”Inte bara på Coca-Cola utan i hela svenska samhället är hållbarhet en stor fråga idag. Det gör att utmaningen känns extra stimulerande”, säger Rønnaug till FoodMonitor.
Skillnaden mellan hennes tidigare uppdrag som miljöchef i Norge och den nya tjänsten är att hon i Norge framförallt fokuserade på miljöaspekten i själva produktionsfasen lokalt. Det handlade mycket om att jobba med processer och frågor kring exempelvis avfall och energiförbrukning samt att göra revisioner på leverantörer till produktionen.
– Ja, det var mycket tekniskt kan man säga, jag fungerade som en miljöledare på plats i fabriken i Norge. Min nya uppgift är mer holistisk och handlar mycket om vår koppling till samhället; hur vi påverkar samhället och hur samhället påverkar oss. Det blir en viktig uppgift, konstaterar Rønnaug, som från och med hösten kommer att ha sin bas i Sverige.
Läs hela intervjun med Rønnaug här