Enhetschefer på Livsmedelsverket
lägger munkavle på underordnade
Flera enhetschefer på Livsmedelsverket vill inte att deras underordnade pratar med journalister. Enligt en officiell veterinär har han och hans kollegor på ett möte nyligen fått lova sin enhetschef, som verkar i södra Sverige, att inte meddela någonting till media. 
– Vi har blivit hänvisade att allt om journalister ska tas med chefen, säger den officielle veterinären, som arbetar på Livsmedelsverket.
– Vi hade ett möte för bara för någon månad sedan om just det här. Vi lovade alla att vi skulle hänvisa till honom.
Enligt uppgift hade enhetschefen kallat till sig ett tiotal underlydande som fick avlägga löftet.
Den utlösande faktorn har enligt uppgift varit medias granskning av ett slakteri som den aktuella enhetschefen inte uppskattat.
FoodMonitor har tidigare stött på underlydande till den utpekade enhetschefen som också berättat att de måste hänvisa alla journalister till honom. Enhetschefen berättar för FoodMonitor att han tycker att påståendena om honom är helt felaktiga. 
Men händelsen är inte isolerad. Vid många tillfällen det senaste året har anställda som arbetar för Livsmedelsverket runt om i landet berättat för FoodMonitor om att de inte får diskutera ärenden med journalister. Allt ska istället gå via myndighetens enhetschefer eller "talespersoner". 
Flera anställda på myndigheten säger dessutom att direktiv har gått ut om detta från Livsmedelverkets huvudkontor i Uppsala.
På Livsmedelsverkets informationsavdelning verkar man vara förvånade över uppgifterna. Karin Gustafsson som är informatör på myndigheten konstaterar att det finns en lagstadgad meddelarfrihet för myndighetens personal.
– Generellt sett så är det meddelarfrihet i Sverige. Så vem som helst får prata med journalister, säg hon.
Men enligt Karin Gustafsson har myndigheten samtidigt inrättat ett slags system för att ta hand om media.
– Vi har ett system där vi kanske använder vissa personer mer. Vi gör det därför att det ska bli så effektivt och så enkelt som möjligt för journalister. För alla kan inte vara insatta i alla frågor, säger hon.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta: 
Läs mer om meddelarfriheten här!