Brasilianska äpplen stoppas
Återförsäljaren Total Produce Nordic AB har i dagarna förbjudits att släppa ut ett parti med 17 ton brasilianska äpplen på den svenska marknaden. Anledningen är att äpplena innehåller otillåtet höga halter av bekämpningsmedlet dimetoat.
”Ett fastställt gränsvärde för en bekämpningsmedelsrest har överskridits”, skriver Livsmedelsverket i sitt beslut.
De aktuella äpplena är av sorten Royal Gala och har levererats till Total Produce Nordic AB av det brasilianska bolaget Agropecoaria Schio Ltda.
I äpplena upptäckte livsmedelverket dimetoat i en halt av 0.10 milligram per kilo. Det är fem gånger det gällande europeiska gränsvärdet.
/FoodMonitor