Höglandets Honung
åtalsanmäls för brott mot
Bisjukdomsförordningen
Sveriges största honungstillverkare, Höglandets Honung AB i Vrigstad, talar inte om för Länsstyrelsen i Skåne var man har sina bikupor uppställda i Kronobergs län. Detta trots många påminnelser. Nu har länsstyrelsen tröttnat och åtalsanmäler bolaget för brott mot Bisjukdomsförordningen.
”Länsstyrelsen i Skåne har under 2013 fått kännedom om att biodlingsföretaget har uppställningsplatser i Kronoberg som inte var anmälda till länsstyrelsen”, skriver länsstyrelsen i en åtalsanmälan till polismyndigheten i Skåne.
”I flera omgångar har länsstyrelsen begärt uppgifter om uppställningsplatser i Kronoberg utan att företaget har levererat de begärda uppgifterna.”
Enligt länsstyrelsen gör Höglandets Honung AB:s ovilja att tala om var man har sina bikupor att myndigheten inte kan utöva tillsyn.
Länsstyrelsen behöver veta var bikuporna finns för att bekämpa sjukdomar som drabbar honungsbin.
Förra året fick Höglandets Honung AB ta emot mycket kritik från bitillsyningsmän som menade att bolaget använde otillåtna läkemedel mot kvalstret varoa i sina bikupor.
Höglandets Honung AB menar att man kan tala om för länsstyrelsen var de aktuella bikuporna finns. Om säkerheten kan garanteras.
”Vi har aldrig sett någon anmälan så vi vet inte vad vi skall kommentera men vi har aldrig motsatt oss att rapportera våra uppställningsplatser men vi har hänvisat till offentlighets och sekretesslagen och vill veta hur vi praktiskt går till väga för att uppgifterna inte skall hamna i orätta händer”, skriver Lars-Göran Sjöstedt, vd i Höglandets Honung AB, i ett mejl till FoodMonitor.
”Bisamhällen går inte att låsa fast. De har ett värde och är därför stöldbegärliga. Eftersom det är svårt att skydda sig finns idag inget försäkringsbolag som ger en stöldförsäkring. Offentlighets och sekretesslagen ger oss rätt till sekretess och vi har frågat länsstyrelsen hur vi skall göra för att inte våra uppställningsplatser skall bli allas egendom. Vi har ännu inte fått något svar.”
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Enligt uppgift tog Länsstyrelsen i Skåne den 1 juli förra året över bitillsynen även i Kronobergs län och Blekinge län.