hejdafairtrade
Hej då till fattigdom
Fairtrade meddelar att man idag släpper rapporten Hej då fattigdom samtidigt som världens ledare möts i New York för att diskutera hur den globala fattigdomen ska bekämpas. Rapporten är startskottet för Fairtrades största kampanj någonsin med början om två veckor.
Fokus under kampanjen är på hur odlare, konsumenter, företag och beslutsfattare, med Fairtrade-märkt som gemensamt verktyg, kan bidra till att minska fattigdomen. Målet är att öka försäljningen av Fairtrade-märkta produkter med 50 procent under kampanjveckorna, meddelar man.
– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans, genom våra val i butiken, kan vi vara med och bekämpa fattigdomen i världen. En miljard människor går fortfarande till sängs hungriga varje dag. Det är inte en värld vi vill ha. Med Fairtrade-märkningen kan företag och konsumenter bidra till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får handlingskraft att själva förbättra sina villkor, kommenterar Magdalena Streijffert, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.
Rapporten släpps i samband med FN:s toppmöte i New York där världens ledare ska staka ut vägen för hur den globala fattigdomen ska bekämpas efter 2015 då millenniemålen löper ut. Handel är ett effektivt verktyg som kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, men bara om handeln bygger på respekt för mänskliga rättigheter, menar man.
Rapporten visar hur enskilda aktörer på lokal nivå kan vara med och bidra till globala frågor som rör fattigdomsbekämpning. Genom att öka försäljningen av Fairtrade-märkta ska förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor skapas.
– Förra året ökade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter med 28 procent. Men vi är inte nöjda. Vi satsar stort i årets kampanj för attfå ännu fler konsumenter att upptäcka hur enkelt det är att göra skillnad med sina val i butiken. Målet är att öka försäljningen med 50 procent under kampanjen, säger Magdalena Streijffert.
/FoodMonitor