perOLantmännen
förvärvar i Polen
Lantmännen meddelar att man tillsammans med danska DLG förvärvar det polska lantbrukshandelsföretaget HaGe Polska från HaGe Kiel AG. HaGe Polska säljer spannmål och insatsvaror på den polska lantbruksmarknaden. 
Genom förvärvet stärker Lantmännen sin närvaro inom insatsvaror och spannmålshandel i Östersjöområdet. Lantmännen och DLG kommer efter förvärvet att ha en direkt ägarandel om vardera 50 procent i bolaget, meddelar man vidare.
HaGe Polskas omsättning 2012 uppgick till 1,1 Mdr SEK och verksamheten finns i huvudsak i västra Polen.
– Genom att gå in som direkt ägare i HaGe Polska, stärker vi vår närvaro på en stor och viktig europeisk lantbruksmarknad. Polen utgör både en betydande marknad idag, och är en viktig utvecklingsmarknad för Lantmännens samlade lantbrukserbjudande runt Östersjöområdet, konstaterar Lantmännens koncernchef och vd Per Olof Nyman (foto).
Det polska jordbruket genomgår stora förändringar och utvecklas snabbt.
– Genom att vidareutveckla vår polska verksamhet kan vi ge konkurrenskraftiga erbjudanden både till lokala lantbrukare och till kunder inom foder- och spannmålsindustrin. Dessutom innebär förvärvet att Lantmännen ytterligare stärker sin internationella position på lantbruksmarknaden inom Östersjöområdet, kommenterar Per Olof Nyman.
/FoodMonitor