Fårbonde i Dalarna åtalsanmäls
Nyligen kom en kraftigt halt lamm in på Bertil Erikssons slakteri i Bäsinge. Livsmedelsverkets officiella veterinär på plats slog omedelbart larm. Nu har Länsstyrelsen i Dalarnas län åtalsanmält djurägaren.
”Lammet kunde inte stödja på frambenet och var mycket stressat. Vid besiktning efter slakt konstaterades en äldre skada med benpålagringar i höger framknä”, skriver Länsstyrelsen i åtalsanmälan.
”Enligt länsstyrelsens mening har lammet inte varit i skick att transporteras och transporten har därigenom orsakat lammet otillbörligt lidande i forma av smärta och stress då det inte kunde stödja på alla fyra benen. ”
Trots att lammet var i dåligt skick så transporterades det en längre sträcka till slakteriet av fårbonden själv.
Enligt länsstyrelsen är lagstiftningen på området tydlig.
”Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras”, skriver myndigheten.
”Det … borde ha gjort hade varit att låta en veterinär avliva djuret hemma för att undvika att lammet utsattes för smärta och stress.”
HÅKAN FRISELL