kalvslakt
Kalvfoster påträffat efter slakt
Ännu ett kalvfoster har påträffats efter slakt. Denna gång drabbades slakteriet Nyhlens Hugossons i Ullånger. Livsmedelsverket har upprättat en anmälan om bristfälligt djurskydd vid slakt.
”Vid köttbesiktning den 2 oktober 2013 upptäckte Livsmedelspersonalen ett fullgånget kalvfoster”, skriver Livsmedelsverkets officielle veterinär i sin anmälan.
”Fostret hade välutvecklade klövar och hårrem samt tydligt frambrutna framtänder."
Utöver djurbonden som levererade den dräktiga kon till slakt har även den person som transporterade djuret ansvar enligt gällande lagstiftning.
Enligt lagstiftningen ”får inte dräktiga nötkreatur transporteras inom 28 dygn före beräknad förlossning”.
HÅKAN FRISELL
Läs mer:
Slakt-skandal: Inga rutiner för att upptäcka dräktiga kor innan slakt

t20