Livsmedelskontrollen i
Vårgårda har havererat
Vårgårda kommun har de senaste åren tagit betalt från livsmedelsföretag för kontroller som inte utförts. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland upptäckt i sin tillsyn och larmat Livsmedelsverket.
– De har inte utfört den kontrollen som de borde ha gjort och som företagen har fått betala för, säger länsstyrelsens kontrollant.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20