Riksrevisionen granskar livsmedelskontrollen
Är statens insatser tillräckligt stora för att göra livsmedelskontrollen effektiv? Det ska Riksrevisionen nu ta reda på. I en förstudie har man funnit tecken på brister. På Livsmedelsverket välkomnar man granskningen.
– Vi är glada för att granskningen görs. Den kan bidra till ytterligare utveckla livsmedelskontrollen. Vi får stöd och hjälp att identifiera utvecklingsområden. EU gör regelbundet granskningar genom FVO, nu får vi också en oberoende inhemsk granskning, säger Peter Brådenmark, chef för enheten för kontrolledning.
De brister som framkommit är bland annat att planerade kontroller görs för sällan och att vissa branscher, företag, och kontrollområden riskerar att inte bli kontrollerade.
I fallet med Vårgårda kommun, som FoodMonitor berättat om tidigare, så tog man betalt för kontroller som sedan inte utfördes.
”Förutom intervjuer med personer på olika nivåer och dokumentstudier, ska Riksrevisionen göra en juridisk analys. Den analysen ska besvara huruvida den nationella lagstiftningen ger goda förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig kontroll. Man kommer också fråga länsstyrelser och kommuner vad de efterfrågar för stöd”, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta: FVO är Food and Veterinary Office. EU:s revisionsbyrå för livsmedelskontroll.
Läs mer på Plus: Livsmedelskontrollen i Vårgårda har havererat