Strandade budgetförhandlingar hotar livsmedelstillsynen i USA
Det republikanska partiet i USA, som har majoriteten i Kongressen, vägrar att lägga fram en ny budget för den amerikanska statsapparaten som president Obama kan skriva under. Det har fått konsekvensen att det amerikanska livsmedelsverket, FDA, ställt in alla rutinmässiga livsmedelsinspektioner i hela USA. Det rapporterar Huffington Post.
FDA meddelar att man tills dess att budgetkrisen är löst endast kommer att åka på inspektioner på anläggningar där verksamheten befaras ”utgöra ett omedelbart hot mot folkhälsan”.
FDA har 1 602 livsmedelsinspektörer. I och med budgetkrisen kan för närvarande inte 976 av dessa utföra sitt arbete.
Myndigheten har tillsyn över cirka 80 procent av den amerikanska livsmedelsproduktionen.
FDA har indikerat att en del av inspektionsarbetet kan komma att tillfälligt övertas av delstaterna, vilket skulle kunna mildra effekten av budgetkrisen på livsmedlestillsynen i landet. 
FoodMonitor söker Livsmedelsverket för en kommentar om myndigheten har vidtagit några åtgärder med anledning av den försämrade livsmedelstillsynen i USA.
HÅKAN FRISELL