Debatt:
Allt som inte är Bregottreklam 
är skräckpropaganda
Att Djurens Rätt inte skulle föreslå några lösningar i vår nya rapport är ett häpnadsväckande påstående. Visst tycker vi att det är fel att utnyttja djur för mänskliga syften, oavsett hur det görs. Men vi kan utan problem se att det finns bättre och sämre förhållanden för djuren, och att det finns mycket att göra för att förbättra djurens situation här och nu. Den som läser hela rapporten hittar en lista med konkreta förslag på förbättringar i slutet. Bland annat vill vi att kor och kalvar ska få vara tillsammans till den naturliga avvänjningen, att alla djur ska ges möjlighet till utevistelse året om och att aveln för hög mjölkproduktion ska upphöra.
LRF påstår i sin kommentar att det är en branschöverenskommelse som hindrar att det byggs nya stall för uppbundna kor. Det stämmer inte, såvida LRF inte räknar myndigheterna till sin bransch. Att nya mjölkstall ska byggas för lösdrift är nämligen ett krav i djurskyddslagstiftningen sedan 2007. Som så ofta hävdar djurindustrins företrädare att de svenska djurskyddskraven avspeglar deras inställning när det passar, trots att de motarbetat samma lagar med näbbar och klor innan de trätt i kraft. När ett fullständigt förbud mot uppbindning av djur föreslogs i utredningen om ny djurskyddslag som kom 2011 var LRF emot. Så engagemanget för att kor ska slippa stå fastbundna är minst sagt vacklande.
En undersökning har visat att många mjölkbönder har djuren ute längre än det lagstadgade kravet. Men lagkravet handlar inte om hur länge det finns djur i hagarna, utan om att varje individ ska få vara ute hela perioden. Om åtta av tio mjölkbönder gärna hade de högmjölkande korna och de kvigor som ska semineras ute längre tid än lagkravet skulle knappast motståndet mot beteskravet vara så starkt som det är i branschen.
Jag vill också bemöta påståendet att vi skrev att kor inte längre kan föda naturligt. Det jag skrev var att många kor har svårt att kalva utan assistans, vilket är ett faktum som varje veterinär är väl bekant med. Svåra kalvningar är en av orsakerna till att så många som åtta procent av alla kalvar i mjölkindustrin är dödfödda, och kan till stor del förklaras med aveln för stora djur med hög produktion.
Slutligen är det intressant att det betecknas som "skräckpropaganda som misskrediterar en hel bransch" när vi beskriver hur det faktiskt ser ut i svensk mjölkindustri. Att verkligheten för korna består av annat än gröngräs borde inte komma som en chock för någon, allra minst branschen själv.
LENA LINDSTRÖM, Djurens Rätt
Läs tidigare debattinlägg
Djurens Rätt söker inga lösningar med ”Mjölkfabriken”
Efter sommarbetet väntar koinstängningen