Vinhandeln på nätet hotad
Ole Nielsen, VD för Winefinder och ordförande i Nätvinhandlarnas branschorganisation kommenterar i flera medier det faktum Winefinders försäljning av vin med matkassar från City Gross hotas om alkohollagen ändras på det sätt som Systembolaget förespråkar.
Systembolaget arbetar för att ändra alkohollagstiftningen för att begränsa konkurrensen från de lagliga nätvinhandlarna, men Winefinder argumenterar emot sättet som detta sker på.
– Systembolaget vill bland annat lagstifta om att förbjuda vinleveranser tillsammans med matleveranser. Vi anser att just kopplingen god mat och bra viner ger en sundare alkoholkultur och anser därför att Systembolagets verkliga skäl är att man vill förhindra konkurrens, kommenterar Nielsen i ett pressmeddelande.
Han tillägger också bland annat att syftet med en ny lag endast är att begränsa konkurrensen och att det inte finns en enda forskningsrapport som Systembolaget och dess företrädare presenterat som, med dagens regelverk kring alkoholmarknadsföring, visar att folkhälsan skulle påverkas negativt om monopolet skulle avskaffas.
– Vi hoppas att regering och andra politiska instanser undersöker fakta och inte faller för monopollobbyisternas skrämselpropaganda, säger Ole Nielsen.
Winefinder menar också att i takt med att insikten ökar kring att svensk lagstiftning numera tillåter nya typer av erbjudanden och inköpssätt, ökar också ropen på en ny lagstiftning med hänvisning till Norge och finlands marginellt annorlunda regelverk.
– En sådan ny lagstiftning passar oss bra eftersom vi enkelt kan anpassa vårt erbjudande även till detta regelverk, menar Ole Nielsen.
/FoodMonitor