Bristande livsmedelssäkerhet
i Dafgårds fabrik
Trots upprepade påstötningar från Livsmedelsverket de senaste månaderna har inte färdigmattillverkaren Dafgårds i Källby gjort tillräckligt för att skydda livsmedel från kontaminering. Nu har myndigheten tröttnat och hotar bolaget med 50 000 kronor i vite för varje påbörjad kalendermånad.
– Man har inte vidtagit åtgärder för att det ska vara säkra livsmedel.
bristande-livsmedelssakerhet-i-dafgards-fabrikLäs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL