Bra utveckling för
mat och sällanköpsvaror
Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent i september enligt Detaljhandelsindex från HUI research och SCB. Sällanköpsvaruhandeln ökade i sin tur med 1,8 procent vilket är den starkaste ökningen sedan i maj.
Omsättningen i detaljhandeln ökade med 2 procent under september. Allra störst tillväxt hade apotek-, järn- och bygg- samt optikhandeln, enligt HUI research.
En del av tillväxten i dagligvaruhandeln förklaras med prisökningar, men också av det ökade matintresset hos konsumenterna.
Sällanköpshandeln har nu flera månader med positiv utveckling. Mest ökade apotekshandeln, med 7,2 procent. Möbler, heminredning och bygghandel fortsatte visa postivia tillväxttal på 1,0, 1,5 respektive 4,8 procent.
– Höstens intåg gör att konsumenter byter fokus från semesterköp till inredning och investeringar i hemmen. Dessutom är det större omsättning på bostadsmarknaden nu än tidigare, vilket driver tillväxten i dessa branscher, skriver HUI research i en kommentar.
/FoodMonitor