Åhlénsgruppen blir Axstores
I fredags blev det klart att Åhlénsgruppen byter namn till Axstores. Detta för att förtydliga att koncernen består av fler verksamheter än Åhléns. Åhléns blir därmed ett separat dotterbolag i koncernen Axstores.

Axstores ska vara en plattform för att ytterligare stärka koncernens varumärken och kedjor och generera tillväxt. Axstores ägs av familjeföretaget Axel Johnson AB och leds av Thomas Axén, vd och koncernchef.

– Inom Axstores har vi ett antal koncerngemensamma funktioner som möjliggör för bolagen att fokusera på att driva sina verksamheter och utveckla varumärken och kunderbjudanden. Vidare stöttar Axstores koncernbolagen i strategiska initiativ såsom nya marknadsetableringar, säger han.

Fakta:
Axstores har i dag cirka 310 varuhus och butiker med fler än 5 000 medarbetare i Sverige, Finland och Norge.
 
Källa: Dagens Handel

 

 

t20