akott
Användare av Svenskt kött-märkning kontrolleras
Branschorganisationen Svenskt Kött inför nu stickprovskontroller hos företagen som använder märket Svenskt kött, meddelar man. Anledningen är att märkningen växer och därmed ställs också ökade krav på uppföljning och kontroll av att märket används på ett korrekt sätt.
Tre av fyra konsumenter känner till märket Svenskt kött enligt en nyligen genomförd konsumentundersökning från YouGov. Det är en mycket hög kännedom med tanke på att märket är relativt ungt.
– Konsumenterna uppskattar enkelheten med Svenskt kött-märkta varor, men förväntar sig en kontroll som bekräftar att märkningen håller vad den lovar, konstaterar Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.
Samtliga företag som använder märket Svenskt kött är idag anslutna till någon form av livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel.
– Under 2013 har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av märket genom att tillsammans med certifieringsföretag utarbeta en rutin för stickprovskontroller och vi har även genomfört kontroller hos märkesanvändande företag, berättar Maria Forshufvud.
Från och med 2014 kommer cirka 20 procent av företagen årligen besökas av oberoende certifieringsföretag. Spårbarhet och särhållning av råvaror kommer att vara i fokus för kontrollen.
/FoodMonitor