Får transporterades
till slakt i personbil
En fårägare i Hässleholmstrakten transporterade två stora lamm flera mil i bagageutrymmet på en Volvo V70 till slakteriet Knorrevången Slakt AB i Glimåkra. Det uppskattade inte Livsmedelsverket som nu gjort en anmälan.
”Djuren saknade möjlighet att stå upp i naturlig ställning. Stod med hukat huvud. Bilen saknade skyltning som angav att fordonet innehöll levande djur”, skriver livsmedelsverkets officiella veterinär, som är stationerad på slakteriet, i en underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt.
”Bilens lastutrymme var avskilt från personutrymmet genom ett metallgaller. Lammen hade transporterats cirka 5 mil.
Livsmedelsverket har i dagarna lämnat över sin utredning av händelsen till Länsstyrelsen i Skåne län som har tillsyn över fårbonden.
HÅKAN FRISELL