Stöd för Systembolagets ensamrätt
Stödet för Systemetbolagets ensamrätt till försäljning av öl, vin och sprit fortsatt högt. Sifo genomför undersökningen Opinionsindex som mäter stödet, vilket uppgick till 71 procent för det senaste kvartalet.
”Undersökningen visar att allmänheten tycker att det är viktigt med en kontrollerad försäljning, att alkohol säljs med omsorg och att våra ungdomar skyddas genom en begränsad tillgänglighet”, menar Systembolaget i ett pressmeddelande.
– Det är glädjande att se att stödet för Systembolagets ensamrätt är fortsatt högt, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget. Vi fortsätter utveckla vår service och ansvarsfulla försäljning för att överträffa kundernas förväntningar.
Bolagets intäkter ökade med 380 miljoner kronor till 18 672 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2012. Ökningen beror främst på en försäljningsökning under sommaren till följd av det goda vädret, men även på högre genomsnittspriser per liter till följd av att kunderna väljer dyrare produkter, meddelar man.
Rörelseresultatet uppgick för perioden till 44 miljoner kronor vilket är 167 miljoner kronor lägre än för samma period förra året. En avsättning till Systembolagets pensionsstiftelse på 162 miljoner har påverkat periodens resultat, meddelar man.
/FoodMonitor