Ica och Coop har fortsatt
förtroende för Dafgårds
Som FoodMonitor berättat om tidigare så riktar Livsmedelsverket riktat stark kritik mot färdigmattillverkaren Dafgårds livsmedelsproduktion. Myndigheten hotade nyligen bolaget med 50 000 kronor i vite. Men de båda butikskedjorna Ica och Coop, som är storkunder hos Dafgårds, säger att man trots det har fortsatt förtroende för bolaget.
– Vi känner till ärendet och har en dialog med Dafgårds. Coop ser allvarligt på påtalade brister utifrån livsmedelssäkerhet. Mot bakgrund av den information vi fått, har vi fortsatt förtroende för leverantören och ser fram emot att frågan löses enligt plan mellan Livsmedelsverket och Dafgårds, skriver Christine Kullgren som är pressansvarig på Coop, i ett mejl till FoodMonitor.
Livsmedelsverket upptäckte bristerna i Dafgårds fabrik i Källby i våras. Men trots påstötningar har enligt myndigheten inte bolaget rättat till bristerna.
Livsmedelsverket konstaterar bland annat att Dafgårds inte tillräckligt skyddar livsmedel från kontamination.
Ica meddelar att man inte kommer att göra någon uppföljning av det som har hänt.  
"Vi har noterat detta och det är bra att kontrollmyndigheterna följer upp och ser till att riskerna för kontamination minimeras. Vi utgår från att Dafgård kommer att se till att hanteringen är säker. Vi gör ingen egen uppföljning i dagsläget. Om avvikelser är av allvarligare art kontaktas vi omgående av aktuell leverantör för åtgärd och hantering."
HÅKAN FRISELL
Läs mer:
Bristande livsmedelssäkerhet i Dafgårds fabrik
Dafgårds fasad rämnar