Vite mot Bröderna Jakobssons Slakteri upphävs
Som FoodMonitor berättat om tidigare så hotade Livsmedelsverket slakteriet Bröderna Jakobssons Slakteri AB i Nyland med vite för allvarliga brister i verksamheten. Men nu meddelar myndigheten bolaget bättrat sig och vitet tas bort.
”Efter att Livsmedelsverket vid kontroll har konstaterat att aktuella brister inte längre föreligger fyller föreläggandet inget behov varför det kan upphävas”, skriver Livsmedelsverket i ett beslut.
De brister som livsmedelsverket tidigare kritiserat Bröderna Jakobssons Slakteri för handlade bland annat om att gödsel och smuts från bolagets stallutrymme följde med in i slakthallen. Dessutom eliminerades inte biprodukter från anläggningen i enlighet med gällande lagstiftning, enligt myndigheten.
Men nu har alltså myndigheten bedömt att bolaget kommit tillrätta med problemen och upphäver därför föreläggandet om vite.
/FoodMonitor
Läs mer:
Trakasserier och hot lamslår slakteri