Pengar till svenska matproducenter
Är du producent av nyskapande svensk mat? Då finns nya utvecklingspengar att söka, meddelar Jordbruksverket idag. Sista ansökningsdagen är 17 december.
Det är organisationer, företag och föreningar som kan söka projektpengar. Syftet är att stärka konkurrenskraften hos den svenska livsmedelssektorn, som en del av visionen Sverige – det nya matlandet, meddelar man.
– Varje år får vi in väldigt bra ansökningar. I år kommer vi att titta närmre på projekt med verkligt innovativa idéer, berättar Dina Sacic på Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet.
Pengarna delas ut till ettåriga projekt som ska genomföras under 2014. Syftet är att öka konkurrenskraften inom livsmedelssektorn samt att öka kvaliteten på måltiderna inom den offentliga sektorn.
Varje år finns också öronmärkta pengar till marknadsfrämjande åtgärder för ekologiskt produktion, för primärproduktion och för mat inom offentlig sektor.
– Många mindre företag har fortfarande svårt att konkurrera mot de större, till exempel när det gäller att skriva avtal med kommunerna. Vi vill därför gärna se fler projekt som underlättar för företag som vill lämna anbud i offentlig upphandling, kommenterar Dina Sacic.
/FoodMonitor