kalvPB080057
Kalv stals och slaktades
direkt på gård
En kalv stals i fredags från en ladugård i Blixtorp och slaktades direkt utanför på en åker. Avlivning skedde genom att halsen skars av. Bara delar av kalven togs med från platsen av gärningsmännen. 
Polisen har varit på platsen och tagit bilder. Hittills har inga spår av förövarna hittats.
– Vi har ingenting som leder det här ärendet framåt, säger polisen i Varberg.
Polisen rubricerar brottet som djurplågeri och stöld.
/FoodMonitor