invaxthornScan drabbat av
inväxt horn
Livsmedelsverket har återigen påträffat ett nötdjur med inväxt horn. Denna gång drabbades köttbolaget Scan:s slakteri i Linköping. Myndigheten vill inte tala om från vilken lantbrukare djuret kommer. Den uppgiften har sekretessbelagts.
”… sågs vid levandedjursbesiktningen ha ett horn, vänster, som växt in strax bakom vänster öga. Ögat var måttligt svullet och djuret knep med ögat”, skriver Livsmedelsverkets officiella veterinär Victoria Andersson i en underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt.
”Vid besiktning konstaterade veterinär Fabio Rostirolla att hornet växt rakt igenom huden och in underliggande vävnad cirka 3 centimeter”.
Det är ännu oklart varför Livsmedelsverket valt att hålla namnet på den lantbrukare som levererat det aktuella djuret till Scan:s slakteri hemligt. 
Myndigheten har i dagarna lämnat över ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län.
/FoodMonitor