Färre mjölkföretag
men ökad invägning
Enligt LRF Mjölks årliga strukturrapport har mjölkinvägningen ökat i nio av landets 21 län. Landets totala mjölkinvägning i år har också stabiliserats. Detta samtidigt som de aktiva mjölkföretaget minskat med 308 företag.
– Efter en lång och tuff period för branschen är det glädjande att se att mjölkproduktionen har stabiliserats och till och med ökat i vissa delar av landet.
Under september var landets totala mjölkinvägning 1,7 procent högre än under samma månad i fjol. Den positiva utvecklingen förväntas hålla i sig under resten av året, kommenterar Lennart Holmström, expert på mejerimarknad och statistik.
Mest har mjölkinvägningen ökat i Blekinge, Skåne och Kalmar län, medan Stockholms och Västmanlands län är de län som har störst nedgång i mjölkinvägningen. Landets mjölktätaste kommun är Borgholm med 8 149 kg mjölk per invånare. I Sverige som helhet är siffran 2 979 kg mjölk per invånare. Nästan 13 procent av landets mjölkmängd är ekologisk. Under det senaste året har produktionen av ekologisk mjölk ökat med 1,5 procent, enligt LRF Mjölk
Det genomsnittliga mjölkföretaget levererade 602 ton mjölk under det senaste året. Det placerar Sverige på en nionde plats i EU är det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark.
Gårdana är idag färre men större. I september 2013 fanns det 4 683 aktiva mjölkföretag. På ett år har antalet minskat med 308 st. Samtidigt blir andelen större gårdar allt fler. De nästan 730 mjölkgårdarna som det senaste året levererat mer än 1 000 ton mjölk svarar nu för 45 procent av landets mjölkleveranser. De största gårdarna finns i Halland, Skåne och Kalmar län, rapporterar LRF Mjölk.
/FoodMonitor