Cocktailtomater återkallas – brister hos Livsmedelsverket uppdagas
Axfood har återkallat 468 kilo gula cocktailtomater och cocktailmix-tomater. Det meddelar bolaget idag. Anledningen är att man vid en egenkontroll upptäckt bekämpningsmedlet Fenamifos i halter som ligger mer än fem gånger över gällande EU-gränsvärde.
”Kunder som har de återkallade tomaterna kvar uppmanas att inte äta dem, utan gå tillbaka till butiken där de köpte dem med förpackningen för att få ersättning. De behöver inte ta med innehållet utan kan kasta tomaterna i soporna”, skriver Axfood i ett pressmeddelande.
"De gula tomaterna är redan bortplockade i butikerna. När det gäller cocktailmixen är det endast förpackningar med koden TRAZ 19876 som återkallas och tas bort i butikerna. Likadana förpackningar med annan kod innehåller tomater från andra odlare och säljs som vanligt. Tomaterna har sålts i Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross."
Enligt Axfood stoppades försäljningen av de aktuella tomaterna redan i tisdags. Men bolaget informerade då inte konsumenter om detta, som istället fick leva i ovisshet tills idag.
Anledningen är enligt uppgift bristande rutiner på Livsmedelsverket. Axfood väntade in ett beslut från myndigheten om att informera allmänheten. Det kom aldrig.
Därför gick Axfood själva ut med informationen idag om tomaterna, som kommer från leverantören Miguel Garcia Sánchez.
FoodMonitor var i kontakt Livsmedelsverket tidigare idag om ärendet. Men man ville då inte prata med media.
HÅKAN FRISELL