Brister på Livsmedelsverket
– utredningar riskerar att
hamna hos misstänkta
Utredningar om misstänkta brott som inte kommer fram till länsstyrelser. Utredningar som av misstag istället skickas till slakterier där avvikelser upptäckts. FoodMonitor kan idag avslöja allvarliga brister i Livsmedelsverket system.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL