Clara SecherPengar över
för mjölkföretag
Lönsamheten för svenska mjölkföretag är den bästa sedan 2008. Det visar årets fjärde Mjölkekonomirapport från LRF Mjölk. "Den förbättrade lönsamheten som nu råder kan, om inget oförutsett inträffar, ligga kvar på den höga nivån ett tag framöver", tror Clara Secher (foto), expert lönsamhet, LRF Mjölk. Foto: Anna Larsén
Efter en längre period med mycket dålig lönsamhet så har ekonomin för mjölkföretagen nu börjat återhämta sig. Det är framförallt de mycket höga foderkostnaderna i kombination med ett lågt avräkningspris som tidigare har legat till grund för den dåliga lönsamheten, enligt LRF Mjölk.
Men under hösten har avräkningspriset stigit till rekordnivåer samtidigt som foderkostnaderna sjunkit, vilket inneburit att nettot mjölkintäkt minus foder har stigit markant.
– Den förbättrade lönsamheten som nu råder kan, om inget oförutsett inträffar, ligga kvar på den höga nivån ett tag framöver. Men ska de svenska mjölkföretagen nå en mer hållbar ekonomisk situation och kunna återhämta eftersatta investeringar och underhåll på gårdarna så krävs det dock en god lönsamhet under en längre period, säger Clara Secher, expert lönsamhet, LRF Mjölk.
En fortsatt stor global efterfrågan på mejeriprodukter och goda spannmålsskördar talar för en stabil ekonomisk utveckling för svenska mjölkföretag. De höga avräkningspriserna på mjölk väntas dock öka mjölkproduktionen världen över, vilket i sin tur kan leda till att mjölkpriserna åter sjunker något, menar man.
/FoodMonitor