akrylamid
Livsmedelsföretagen misslyckas
med cancerogen
Svenskarna får i sig mer av det cancerogena ämnet akrylamid än andra inom EU. Livsmedelsföretagen har de senaste åren lovat att sänka halterna i livsmedel, men i stort misslyckats.
– För vissa livsmedel är det svårt att märkbart få ned mängden akrylamid som bildas utan att radikalt försämra smak och kvalitet på produkterna, säger branschorganisationen Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist, i ett pressmeddelande.
Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen har den Svenska livsmedelsindustrin satsat närmare 100 miljoner kronor de senaste elva åren på att försöka få ner halterna. 
”Arbetet har lett till en del positiva resultat, men sammantaget ha akrylamidnivåerna inte kunnat sänkas i önskvärd omfattning”, skriver Livsmedelsföretagen i en kommentar.
Akrylamid är ett starkt cancerogen ämne som bildas när kolhydratrik mat hettas upp till temperaturer över 100 grader. Bland annat kaffe, knäckebröd, och friterad potatis, innehåller akrylamid.
Gränsvärdet för akrylamid i vatten är 0.1 mikrogram per liter. Det finns idag inget gränsvärde i mat. Detta trots att EU betraktar akrylamid som ett ämne som orsakar cancer.
I kroppen omvandlas akrylamid till glycidamid som orsakar skador på människans kromosomer. Det betyder att det inte finns något tröskelvärde för när akrylamid orsakar cancer.
”Det finns ett klart samband mellan akrylamid och ökad cancerrisk”, skriver Livsmedelsverket.
”EU har riskvärderat akrylamid och även EU:s vetenskapliga experter drar slutsatsen att akrylamid ökar cancerrisken i djur och att det inte finns något idag som antyder att akrylamids cancerframkallande effekt skulle vara annorlunda i människa.”
HÅKAN FRISELL
Läs mer: 
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Fortfarande-hoga-halter-akrylamid-i-maten/