Candyking backar
Godisbolaget Candyking meddelade nyligen att man drar tillbaka sitt erbjudande till marknaden. Turbulensen kring den plötsliga vinstvarningen dagarna före introduktionen blev för svår, menar man.
Effekterna av fabriksbränderna hos två av bolagets leverantörer gjorde att bolaget valde att informera om detta. Att informationen kommit ut sent i noteringsprocessen är beklagligt, men gavs så fort den fanns tillgänglig, menar man idag.
– Enligt vår bedömning påverkas inte Candykings långsiktiga intjäningsförmåga av de beskrivna omständigheterna men de har skapat en osäkerhet i marknaden som åtminstone på kort sikt skulle försvåra Candykings ställning som börsbolag. Vi har tagit till oss av detta och tar vårt ansvar genom att dra tillbaka erbjudandet,
– Vi måste i detta läge tänka på företaget och de investerare som har anmält sig för att köpa aktier. Det är inte rättvist mot någon av de inblandade parterna att börja resan med Candyking som börsnoterat bolag med de negativa förtecken den senaste händelseutvecklingen lett till, kommenterar Jan Ohlsson, huvudägarens representant i Candykings styrelse.
Jan Ohlsson beklagar att Candyking genom olyckliga omständigheter utanför bolagets kontroll inte fick ”den möjlighet det förtjänar på börsen och förklarar att styrelsens och ledningens tro på Candyking är orubblig, menar bolaget i ett pressmeddelande.
/MATS HOLMSTRÖM