Granskning av
norskt samarbete förlängs
Den norska konkurrensmyndigheten meddelade idag att de förlänger granskningen av avtalet mellan ICA Norge och Norgesgruppen kring gemensamma inköp och distribution. Anledningen till den förlängda granskningen är de planer på inköpssamarbete som COOP Norge och Rema 1000 aviserade i förra veckan.
Myndigheten har meddelat ICA att granskningen bedöms vara klar senast den sista februari 2014. För närvarande har myndigheten stoppat samarbetet till den 10 januari och kommer att meddela ICA om även det tillfälliga stoppet kommer att förlängas, enligt ett pressmeddelande.
ICA Norge och Norgesgruppen fortsätter dialogen med konkurrensmyndigheten.
Bakgrunden är att i januari 2013 ingick ICA Norge ett strategiskt samarbete med Norgesgruppen inom inköp och logistik. Syftet är att säkra konkurrenskraftiga priser och skapa förutsättningar för att nå långsiktig lönsamhet i den norska verksamheten. Den norska konkurrensmyndigheten inledde under våren en granskning av samarbetet och införde ett tillfälligt stopp under tiden granskningen pågår.
/FoodMonitor