Så sänktes den Svenska exportpotatisen till Egypten
Som FoodMonitor berättat om tidigare så misslyckades nyligen den första försäljningen någonsin av Svensk utsädespotatis till Egypten. Nu tyder mycket på att naivitet hos exportbolaget Agrico Nordic AB, och bristande internkommunikation på Jordbruksverket, bär stor del av skulden till att exporten inte blev av.
– Jag kände inte till att det fanns en ansökan som låg och väntade från Agrico Nordic. Det hade inte nått mig.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL