brittmariestegs1
Egen uppfödning
för mer marmorerat kött
Ett väl marmorerat kött är fullt möjligt att producera i Sverige men marknadsanpassningen i branschen är obefintlig. Det anser Hälsingestintan i Järvsö som nu tar saken i egna händer.
Det handlar om ett nytt sätt att tänka både när det gäller avel och utfodring av djuren, menar bolaget, som håller till i Järvsö sedan starten 1999 och nu alltså planerar att ändra på den befintliga situationen i branschen.
– Egen djuruppfödning är ingen liten investering men någonstans måste man börja om man verkligen vill få till en förändring. Efterfrågan finns, nu gäller det att tillgodose den, kommenterar företagets VD, Britt-Marie Stegs (foto).
Bakgrunden är enligt företaget att efterfrågan på väl marmorerat kött, dvs. med insprängt fett, är mycket större än tillgången i Sverige.
Konsekvenserna är att importen av specifikt sådant kött växer kraftigt. Det gäller såväl inom restaurangmarknaden som på butikskedjorna, menar man.
– Vår målsättning är att inom tre år föda upp 1000 djur per år. Målet är att vi ska träffa betydligt mer rätt avseende ett väl marmorerat kött. Vi har studerat frågan intensivt det senaste året och har bland annat tagit hjälp av framstående forskare i England, berättar Britt-Marie Stegs.
Våren 2014 går startskottet och den första platsen för uppfödningen ligger i Österfärnebo. En yta på totalt 200 hektar kommer att restaureras. Marken har länge legat för fä fot, och kommer därför att genomgå en omfattande restaurering dvs. röjas rena från busk och sly.
Hälsingestintan har sökt hos Jordbruksverket och fått beviljat det traditionella stödet för restaurering av betesmarker.
Vi kommer att bedriva ranchdrift där djuren får röra sig fritt ute året runt. Den sortens djurhållning tilltalar oss mycket då det i hög grad stämmer med djurens naturliga beteende. Erfarenheterna från några av de svenska ranchdrifterna som är i bruk idag är också entydiga. Djuren mår mycket bra och det har vi sett med egna ögon när vi besökt dem fortsätter Britt-Marie Stegs. Vår slutsats bekräftas också av SLU i Skara med professor Bo Algers i spetsen, konstaterar Britt-Marie Stegs.
/FoodMonitor