Livsmedelsverket vägleder
om tillsatser
Livsmedelsverket meddelar att man publicerat en vägledning till förordningen om tillsatser. Myndigheten hoppas att den ska göra det lättare för företag och kontrollmyndigheter att tillämpa lagstiftningen.
”EU-förordningen om tillsatser publicerades redan 2008, men olika delar av förordningen skulle börja tillämpas vid olika tidpunkter. Sedan 1 juni 2013 ska förordningen tillämpas i alla delar inklusive bilagorna. Med anledning av detta har Livsmedelsverket väntat med att ta fram en vägledning tills nu”, skriver Livsmedelsverket.
”För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den vara godkänd. Bara tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och som är av värde för konsumenten eller nödvändiga för livsmedlets framställning och hantering blir godkända. Användningen av tillsatser får heller inte vilseleda konsumenten”.
/FoodMonitor
Läs mer:
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Ny-vagledning-om-livsmedelstillsatser/