Smittad hajmal upptäckt
i Helsingborg
En grossist i Helsingborg har importerat nästan 21 ton av fisken hajmal från Vietnam som visat sig vara smittat med salmonella. En del av fisken har sålts vidare till grossister i Malmö och Linköping. Helsingborgs kommun har nyligen lagt ett saluförbud på partiet. Detta efter att Livsmedelsverket först släppt partiet fritt till försäljning.
”Miljönämnden beslutar att … omedelbart upphör att saluföra ett parti djupfryst fisk från … Vietnam, samt spärra hela partiet och återkalla produkter som spridits till andra livsmedelsföretag”, skriver Helsingborgs kommun i ett beslut.
Upptäckten av smittan gjordes av Livsmedelsverkets Gränskontrollstation i Helsingborg som lät analysera fisken på det ackrediterade analyslabbet Eurofins i Jönköping.
Men enligt dokument som FoodMonitor tagit del av frisläpptes först fisken till försäljning av Livsmedelsverket i avvaktan på analyssvaret.
Sedan blev det strax före jul bråttom att stoppa fisken, vilket man lämnade över till Miljöförvaltningen i Helsingborgs kommun att ta hand om. 
Totalt handlade det om 20 960 kilo fryst hajmal i förpackningar om 0.8 kilo, vilket motsvarar 2 620 förpackningar.
Fisken kommer från en leverantör i Tra Noc Industrial zone i Can Tho City i Vietnam.
Hittills har Miljöförvaltningen i Helsingborgs kommun lyckats spåra och stoppa tre pallar med fisken i grossisteledet. De inblandade grossisterna har bedyrat för myndigheten att ingen smittad fisk nått konsumenter.
HÅKAN FRISELL

t20