Skrämmande hänsynslöshet
av vissa primärproducenter
Innan man börjar prata om de Svenska primärproducenterna så är det brukligt att först harkla sig genom att säga att de generellt sett är bland de bästa i världen. Först därefter kan man börja med kritiken. När det nu är avklarat så måste man ställa sig frågan hur det egentligen står till hos vissa av dessa producenter? Enligt Jordbruksverket har det skett en anhopning den senaste tiden av fall då nötbönder, i flagrant strid mot gällande lagstiftning, låtit horn växa in i djurens huvuden. Dessutom har vissa djurbönder skickat dräktiga kvigor till slakt.
skrammande-hansynsloshet-av-vissa-primarproducenterLäs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20