WWF: Produktion av hajmal förbättras i Vietnam
I Världsnaturfonden WWFs senaste konsumentguide ”Fisk till middag?” som publicerades i slutet av oktober i flera länder, är hajmal (pangasius) rödmärkt. I mitten av december hölls därför ett möte i Vietnam mellan WWF, Vietnams jordbruksdepartement och fiskindustri. Resultatet är en överenskommelse om ett gemensamt arbete för att uppnå en certifierad och hållbar produktion av hajmal.
 
Odling av hajmal har de senaste åren ökat kraftigt i Mekongflodens vattensystem för att tillgodose den ökade exporten från Vietnam av den populära matfisken. Odlingskraven har inte varit tillräckliga för att hindra eller minska de negativa miljöeffekterna av produktionen som nu är tydliga i floden och även kan ses i havet utanför.
 
– När den mesta torsken var rödmärkt i WWFs konsumentguide blev hajmal – eller pangasius som den oftast kallas – ett populärt alternativ till torsken. Hajmal importeras från Vietnam där odlingen ökat lavinartat de senaste åren, vilket resulterat i stor negativ miljöpåverkan. Vid utvärderingen av hajmal i höstas blev resultatet rött ljus. Följden av detta är nu en strikt överenskommelse om att arbeta för hållbar miljöcertifierad hajmal i Vietnam, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.
 
Som en del i överenskommelsen och som ett erkännande av den vietnamesiska regeringens åtagande och strävan att nå hållbarhetscertifiering för landets hajmalsproduktion placerar WWF hajmal i en kategori (”Moving Towards Certification”) som innebär att produktionen ska styras mot certifiering med strikta mål. För WWFs fiskguide i Sverige innebär det en listning av produkterna på gul färg – ”var försiktig med” – om det kan verifieras att produkten genomgår eller har påbörjat en certifieringsprocess.
 
– WWF håller fast vid de senaste utvärderingarna av hajmal och andra arter som gjorts under 2010. Vi accepterar den nya kategorin för att understödja de ansträngningar och åtaganden som den vietnamesiska regeringen och pangasiusindustrin tillsammans med WWF har satt upp för att förbättra och öka andelen hållbar fiskproduktion. WWF är positiva till att ha ett starkt avtal med Vietnam för att nå en certifierad produktion, säger Inger Näslund, expert i fiskefrågor på WWF.
 
WWFs arbete för ett uthålligt fiske innebär att fisket ska vara baserat på bärkraften hos varje art och att det bedrivs med selektiva redskap. En uthållig produktion av odlade fisk- och skaldjursprodukter innebär odling med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför har WWF tagit fram konsumentguiden ”Fisk till middag?” för miljövänligare köp av fisk- och skaldjursprodukter. Syftet är att ge konsumenter en bättre möjlighet att välja fiskarter från livskraftiga bestånd samt att undvika arter som idag är överfiskade eller som odlas under miljömässigt oacceptabla förhållanden. WWFs mål är att uppmuntra hållbar fisk- och skaldjursproduktion för att minska negativ påverkan på den omgivande miljön.
 
För att vara på den säkra sidan rekommenderar WWF konsumenter att köpa miljöcertifierad fisk med den globala märkningen MSC, Marine Stewardship Council, eller den svenska Krav-märkningen. För odlade produkter rekommenderas den kommande internationella certifieringen ASC, Aquaculture Stewardship Council. Det är certifieringar som signalerar det mest miljömässigt hållbara valet och som nu pangasiusodlingen i Vietnam strävar efter.
 
För mer information: www.wwf.se
 
/WWF
 
/FoodMonitor