Kex och chips slås samman
Den 1 januari gick Göteborgs Kex och OLW samman i ett nytt bolag – Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB. Därmed blir bolaget landets största kex- och snacksleverantör.
Det är ett beslut inom Orkla om att stärka konkurrenskraften på den svenska marknaden som ligger till grund för det nya gemensamma bolaget. Man vill skapa en stabil plattform för framtida tillväxt och utveckling av bolagens samlade varumärkesportfölj, menar bolaget i ett pressmeddelande.
Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB blir landets största kex- och snacksleverantör med välkända och starka varumärken inom respektive kategori. Det nya bolaget har 700 medarbetare och en omsättning på över 1 miljard. Huvudkontoret finns i Solna och tillverkningen i Filipstad och Kungälv.
− Att slå samman verksamheterna inom Göteborgs Kex och OLW är en naturlig följd av utvecklingen inom våra kategorier som alltmer närmar sig varandra. Det här skapar möjligheter att driva kategoriutvecklingen genom att växa och utveckla produkter till nya målgrupper och möta framtidens behov inom snacks och kex, och på sikt även konfektyr, kommenterar Jonas Nordquist, vd.
/FoodMonitor

t20