satrabrunnSätra Brunn anmäls
till Läkemedelsverket
Sätra Brunn i Sala hävdar på sin Facebook-sida att man producerar en produkt, baserad på svampen sprängstickan, som påstås kunna bota bland annat cancer och diabetes. Produkten marknadsförs, enligt vad FoodMonitor erfar, till hästar. Men Särtra Brunn medger att vet om att personer köper bolagets produkter för egen konsumtion. Nu har verksamheten anmälts till Läkemedelsverket för brott mot läkemedelslagstiftningen.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
Foto: Läkemedelsverket. 
HÅKAN FRISELL

t20