Norsk lax spås sjunka i pris
I måndags offentliggjordes en kraftig prisökning på norsk lax och rekordstora torskkvoter gav ett nytt norskt exportrekord på 61 miljarder NOK förra året. Mäklarhuset Fondfinans förutspår dock att toppen är nådd på marknaden och förutser ett prisras på 40 procent till hösten.
Enligt tidningen Dagligvarehandelen tror de flesta att det blir ännu bättre för fiskbranschen i Norge 2014, men Fondfinans rekommenderar alltså snarare ”vänta” än ”köp”.
Under årets första vecka höll sig spotpriset på lax över 52 NOK per kilo enligt fiskbörsen Fish Pool. Fondfinans tror emellertid att snittpriset under året kommer att ligga på 37,30 NOK.
Det vi förutser är att priset kommer att ligga under 30 kronor till senhösten, säger analytikern Bent Rølland till Avisen.
/FoodMonitor

t20