Djurbonde i Västra Götaland skickade två högdräktiga kor till slakt
Nyligen har en lantbrukare i Västra Götalands län skickat två högdräktiga kor till Skövde slakteri AB. Fostren föll ut vid slakt. Det är enligt gällande lagstiftning förbjudet att transportera dräktiga djur inom fyra veckor från väntad förlossning.
”Vid köttbesiktning den 23 december 2013 på Skövde slakteri AB konstaterade Livsmedelsverket att 2 kor … var högdräktiga med fullgångna kalvfoster”, skriver Livsmedelsverkets officiella veterinär i en underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt.
Livsmedelsverket meddelar att man har lämnat över ärendet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har tillsynen över den aktuella lantbrukaren.
HÅKAN FRISELL

t20