CAR: 100 000 på flygplats
har snart slut på mat
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har FN:s livsmedelsprogram, WFP, börjat dela ut mat till 100 000 fördrivna människor som sökt sin tillflykt på Bangui flygplats i Centralafrikanska republiken, CAR. Nu förvägras lastbilar med mat från att nå fram. Situationen börjar bli desperat.
Enligt uppgift har 38 lastbilar med ris och hundratals andra fordon stoppats vid gränsen till Kamerun. Strider i området har enligt WFP ”gjort att både kommersiella lastbilar och WFP-lastbildförare förvägrats passera gränsen”.
"Huvudvägen mellan Kamerun och CAR är den viktigaste rutten för humanitära insatser, vilket ökar behovet av att denna väg är säker", säger WFP:s regionchef Denise Brown, i en kommentar.
"Som en sista utväg överväger WFP att skapa en luftbro för mattillförsel från Douala, Kamerun, till Bangui. Men att tvingas inleda en sådan operation skulle avsevärt öka kostnaderna för vår nödhjälp i CAR".
Här är några fakta kring WFP:s insats i CAR (källa WFP):
"Sedan den 1:e januari har nästan 66 000 personer i Bangui och 9288 människor i den västra staden Bouar fått mat från WFP.
Alla tänkbara ansträngningar görs för att placera ut matlager till utsatta människor i de norra delarna av landet. Den 18:e januari nådde ytterligare nio lastbilar med WFP-mat de nordliga delarna, trots osäkerhet och kontrollstationer längs vägen. Distributioner har börjat i närliggande byar.
WFP vädjar om nästan 692 miljoner kronor (107 miljoner USD) för att hjälpa de 1,25 miljoner människor som i CAR riskerar svält på grund av att de fördrivits från sina hem, och på grund av den påvra skörd som står att vänta. Inga nya bidrag har säkrats sedan WFP:s nödhjälpsinsatser i CAR inleddes den 1:e januari.
Nya ekonomiska medel behövs omgående för att inhandla den mat som bör förpositioneras runtom i landet innan regnperioden startar i maj.
En snabb humanitär bedömning (Rapid humanitarian assessment - MIRA) genomfördes mellan den 24:e och 28:e december i 86 samhällen inklusive städerna i Bangui och Bossangoa. Den konkludera att 2,6 miljoner människor just nu behöver humanitärt bistånd. Kvinnors prioriterade behov är beskydd och mat."
/FoodMonitor

t20