AM FMKrönikan:
EU-parlamentet säger Basta till matfusket!
Anna Maria Corazza Bildt: Jag är glad att EU-parlamentet nu precis som jag säger "Basta till matfusket". Vi har i veckan röstat igenom en rapport för att bekämpa livsmedelsbedrägerier. Det är dags att vi efter hästköttsskandalen nu återskapar konsumenternas förtroende för maten med konkreta åtgärder. Människor vill veta vad de äter och var maten kommer ifrån.
Svaret är att skapa bättre spårbarhet och transparens, bättre och smartare kontroller, inte mer matnationalism och stängda gränser.
I EU har vi världens starkaste livsmedelssäkerhet och hästlasagnen som såldes förra året var fullt ätbar. Vi måste istället stärka kampen mot felmärkning och bedrägerier. En definition av livsmedelsbedrägeri kommer nu göra att fokus inte längre bara ligger på livsmedelsäkerhet utan också på vilseledande information när kontroller genomförs. Lösningen är inte mer regler utan enhetligt genomförande i hela EU.
Med en gemensam marknad för mat blir vi inte starkare än den svagaste länken. Därför är det viktigt att kontrollen oavsett medlemsstat är rigorös. De som fuskar flyttar dit det är minst risk att åka fast och straffen är låga.
Jag har varit med och drivit igenom ursprungsmärkning av allt färskt kött. Det är viktigt att konsumenten får information för att göra ett medvetet val. Samtidigt är de rödgrönas krav på ytterligare märkning av kött som ingrediens i exempelvis färdiga rätter ingen lösning för att komma tillrätta med matfusket. De som fuskar bryr sig inte om några regelverk och det kommer bara att drabba ärliga företagare.
Däremot ska det inte vara lönsamt att fuska, därför är jag glad att straffen för matfusket blir mer avskräckande. Vi har nu beslutat att det är rimligt att det kostar dubbelt så mycket som den ekonomiska vinsten att fuska. Idag varierar straffen kraftigt i de olika medlemsstaterna. Idag är det väldigt få fall som leder till åtal. Våra poliser och åklagare måste prioritera matfusket och samarbeta bättre med andra nationella myndigheter och Europol för att förebygga fusk och ha en chans att komma åt oseriösa aktörer.
Nu har EU-parlamentet sagt sitt och det är dags att gå från ord till handling, jag säger Basta till matfusket!
Anna Maria Corazza Bildt
Europaparlamentariker (M), ansvarig för matfrågor

t20