cooprussinimg_1713Coop stoppar giftiga russin
Coop har beslutat att stoppa försäljningen av ett parti av Kaliforniska russin av märket Änglamark. Anledningen är att Livsmedelsverket vid en stickprovskontroll hittade mögelgiftet okratoxin i halter över EU-gränsvärdet.
 
Stickprovet togs i Coops butik i Gubbängen. Bolaget har tagit bort alla russinförpackningar ur butiken och meddelar att man nu försöker spåra hur mycket av de giftiga russinen som kommit ut på marknaden. Russinen säljs över hela landet.
 
De giftiga Kaliforniska russinen är märkta med bäst före datum 06082011C-1. Enligt Livsmedelsverkets analyser innehåller det drabbade partiet cirka 15,5 mikrogram ockratoxin per kilo. Enligt gällande EU-förordning ligger gränsvärdet för oktratoxin i russin på 10,0 mikrogram per kilo. Okratoxin är ett mögelgift som kan orsaka levercancer och njurskador.
 
Oroliga kunder som köpt russinen uppmanas av Coop att lämna in sina förpackningar till närmaste Coop-butik.
 
HÅKAN FRISELL