Vite mot Swedish Wild
Meat i Hammerdal AB
Livsmedelsverket anser att köttbolaget Swedish Wild Meat i Hammerdal AB inte desinficerar sina verktyg och knivar enligt gällande lagstiftning. Det kan utsätta konsumenter för risker. Därför har myndigheten beslutat om att hota bolaget med ett vite på 25 000 kronor.
– Det är märkligt. Det är ingenting som stämmer, säger en representant för bolaget.
Läs hela artikeln påFoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL